Водопьянова, Н. Е.  Синдром выгорания  : диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. - СПб. : Питер, 2005. - 336 с. : ил. - (Практ. психология).

Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания : диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — СПб. : Питер, 2005. — 336 с. : ил. — (Практ. психология).