Кони, А. Ф. Федор Петрович Гааз : биограф. очерк / А. Ф. Кони ; худ. Е. П.  Самокиш-Судковская. - 3-е изд., доп. - СПб. : [б. и.], 1904. - 184 с. : портр., 4 факсимиле Ф. П. Гааза, видом его могилы и 72 рис.

Кони, А. Ф. Федор Петрович Гааз : биограф. очерк / А. Ф. Кони ; худ. Е. П. Самокиш-Судковская. — 3-е изд., доп. — СПб. : [б. и.], 1904. — 184 с. : портр., 4 факсимиле Ф. П. Гааза, видом его могилы и 72 рис.